خدمات ( توانبخشي وکاردرمانی)OT& REHABILITATION

هوالشافی

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                 مرکز  کاردرما نی  شفا                                                                                                           r                                                                                                                                                   

                                           OCCUPATIONAL  THERAPY   CENTER 

                      

ارائه خدمات توانبخشی و حرکت درمانی  به  :

-1کودکان و شیرخواران:فلج مغزی شل یاسفت(CP ) اختلال تعادلی وتاخیر حرکتی-حرکت درمانی بعد از اعمال جراحی  ; اصلاح قامت(POSTURE)

  معیوب و نامناسب سر و گردن و شانه ها(ستون فقرات)

-2بزرگسالان: مشکلات حرکتی ناشی از ضربه مغزی- -    ms    سکته مغزی وضایعات نخاعی -حرکت درمانی قبل از اعمال جراحی muscle) stretching 

-3آ سیب های تاندنی و عصبی -عضلانی  (حسی- حرکتی) دستهاHANDS     . 

                                              

آدرس: سنندج -خ آبیدرجنب درمانگاه دندانپزشکی خانواده - 09183739636 کلینیک کاردرمانی شفا

هوالشافی

 

 

 

  

                 مرکز  کاردرما نی  شفا                                                                                                           r                                                                                                                                                   

                                        OCCUPATIONAL  THERAPY   CENTER 

 

ارائه خدمات توانبخشی و حرکت درمانی  به  :

-1کودکان وشیرخواران:فلج مغزی شل یاسفت(CP ) اختلال تعادلی وتاخیر حرکتی-حرکت درمانی بعد از اعمال جراحی  ; اصلاح قامت(POSTURE)

  معیوب و نامناسب سر و گردن و شانه ها(ستون فقرات) سندرم داون(منگولیسم) ضربه مغزی–بیش فعالی-کند ذهنی ومشکل یادگیری

-3آ سیب های تاندنی و عصبی -عضلانی(حسی- حرکتی) دستهاHANDS

4-  اختلالات نوروماسکولار ومیوپاتی ها

5-اختلالات مادرزادی شامل انواع دفورمیتی (club fooT-DDH)

خ آبیدر-جنب کلینیک دندانپزشکی خانواده-مرکزکاردرمانی شفا

09183739636                                 09182319636           

 

 

 

 


مرکز  کاردرما نی  شفا

                OCCUPATIONAL  THERAPY   CENTER  

                   

ارائه خدمات توانبخشی و حرکت درمانی    :

-1مشکلات حرکتی ناشی ازضربه های مغزی head trauma)     )  سکته های مغزی(CVA-همی پلژی)

2-بیماریهای مغزواعصاب(نوروپاتی-میوپاتی)

3-ضایعات نخاعی-MS

4-کم تحرکی ناشی ازبیماری یا سالمندی

5-بیماریهای پارکینسون-آلزایمر

خ آبیدر-جنب کلینیک دندانپزشکی خانواده-مرکزکاردرمانی شفا

     09182319636  ---     09183739636

                          

 

 

 

 

             مرکز  کاردرما نی     شفا                                                      

                SHAFA      OCCUPATIONAL  THERAPY   CENTER 

ارائه خدمات توانبخشی و حرکت درمانی:

1-حرکت درمانی قبل ازاعمال جراحی دست وپاstretching ) muscle)

2-حرکت درمانی بعدازاعمال جراحی دست وپا (gait training-fine movement&function)

3-آسیبهای تاندنی-مفصلی وعصبی-عضلانی.

4-ضعف وآتروفی عضلات اندام های فوقانی.

5-تقویت و افزایش حرکات ظریف انگشتان دست

-------------------------------------------------

خ آبیدر-جنب کلینیک دندانپزشکی خانواده-مرکزکاردرمانی شفا09182319636      ---     09183739636 

  

برگ ارجاع بیمار به مرکز کاردرمانی(توانبخشی) شفا جهت شیرخواران وکودکان:

1-نا رس وتاخیر در رشد و تکامل

2-تسریع در روند رشد وتکامل طبیعی

3-معاینه وارزیابی سیستم حسی و حرکتی نوزاد

4-توانبخشی وحرکت درمانی شیرخواران وکودکان شل یا سفت(  C.P  )

5-توانبخشی وکاردرمانی کودک سندرم داون و بیش فعال

نشانی:سنندج-خ آبیدر-جنب درمانگاه دندانپزشکی خانواده-مرکزکاردرمانی شفا09183739636

 

برگ ارجاع بیمار به مرکز کاردرمانی(توانبخشی) شفا جهت شیرخواران وکودکان:

1-نا رس وتاخیر در رشد و تکامل

2-تسریع در روند رشد وتکامل طبیعی

3-معاینه وارزیابی سیستم حسیو حرکتی نوزاد

4-توانبخشی وحرکت درمانی شیرخواران وکودکان شل یا سفت(  C.P  )

5-توانبخشی وکاردرمانی کودک سندرم داون  و بیش فعال   

نشانی:سنندج-خ آبیدر-جنب درمانگاه دندانپزشکی خانواده-مرکزکاردرمانی شفا09183739636

 

 

 

 

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه پنجم اردیبهشت ۱۳۹۲ساعت 7:28  توسط جزا مصطفی زاده  |