خدمات ( توانبخشي وکاردرمانی)OT& REHABILITATION
جهت تشخیص ودرمان به موقع نوزادان مبتلا به مشکلات جسمی- حرکتی  می توان از کاردرمان گران حاذق و دانا کمک گرفت همانطور که سایر کارشناسان  توانبخشی در طرح غربالگری نوزادان دخیلند .بنابر این لا زمه این کار همکاری و هماهنگی بین مجریان این طرح و مسولین  انجمن کاردرمانی می باشد.
برچسب‌ها: اسکرنینگ
+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و نهم اسفند ۱۳۹۱ساعت 2:23  توسط جزا مصطفی زاده  | 


تاریخچه كاردرماني در ایران:

آغاز رشته كاردرماني در ايران به سال 1350 باز مي گردد كه از طرف سازمان بهداشت جهاني متخصصين كاردرماني جهت آموزش كاردرمانگر به ايران مراجعه كردند و به مدت 2 سال در بيمارستان شفا يحياييان به آموزش غير رسمي پرداختند ، تا این که در سال 1352 با تاسيس مدرسه عالي توانبخشي به طور رسمي دانشجو پذيرفته شد .درحال حاضر دانشگاههاي علوم بهزيستي و توانبخشي ، علوم پزشكي اصفهان، علوم پزشكي ايران، علوم پزشكي شهيد بهشتي، ، علوم پزشكي تهران، علوم پزشكي اهواز ، علوم پزشكي تبريز و علوم پزشكي سمنان اقدام به پذيرش اين رشته در سطح كارشناسي، و دانشگاههاي علوم بهزيستي و توانبخشي، علوم پزشكي ايران، علوم پزشكي تهران و علوم پزشكي شهيد بهشتي در سطح كارشناسي ارشد دانشجو مي پذيرند و پذيرش دانشجو در مقطع دكترا از نيمسال دوم سال 1387در دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي و دانشكده توانبخشي دانشگاه علوم پزشكي ايران صورت مي گيرد.

گروه آموزشي کاردمانی دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از سال 1387 با هدف تربيت كاردرمانگران كارآمد جهت ارتقاي سلامت و بهزيستي افراد جامعه رسما فعالیت خود را آغاز نمود.

تعریف كاردرماني:

کاردرمانی عبارت است از استفاده درمانی از کارها و فعالیت های روزمره زندگی برای افراد و گروه ها با هدف تسهیل مشارکت آن ها در نقش های زندگی و موقعیت های منزل، مدرسه ، محیط کار ، اجتماع. خدمات کاردرمانی با هدف ارتقای سلامت، و بهزیستی ، و برای کسانی که دچار یا در خطر بیماری، ضایعه، اختلال، عارضه، نقص، ناتوانی ، محدودیت فعالیت، یا محدودیت در مشارکت هستند، ارایه می شود. کاردرمانی جنبه های جسمانی، شناختی، روانی-اجتماعی، حسی و دیگر جنبه های عملکرد را در بافتارهای گوناگون و به منظور تسهیل و بهبود شرکت در کارهای روزمره زندگی که سلامت، بهزیستی و کیفیت زندگی را تحت تاثیر قرار می دهد، مورد توجه قرار می دهد.

مهمترین حوزه های ارایه خدمات:

v بيمارستان ها

v مراكز خدمات توانبخشي

v برنامه مداخله بهنگام

v كلينيك هاي خصوصي

v مدارس

v مراكز مراقبت روزانه

v مراكز بهداشت رواني

v مراكز جامع توانبخشي

v درمان مبتني بر منزل

v مراكز توانبخشي حرفه اي و پيش حرفه اي

v ادارات، كارخانه ها، و ساير محيط هاي حرفه اي ( توانبخشي ارگونوميك)

مدل ها و رویکردهای اصلی درمان:

مدل کار انسان

مدل شخص – کار – محیط

مدل یکپارچگی حسی

مدل عصبی رشدی

مدل بوم شناختی عملکرد انسان

مدل پردازش حسی دان

نظریه یادگیری حرکتی

مدل توانبخشی شناختی

مدل بیومکانیک

مدل تحلیل اطلاعات دیداری

مدل کانادایی عملکرد کاری

چه کسانی از خدمات کاردمانی سود می برند؟

افراد دچار محدوديت هاي ناشي از اختلالات نورولو‍ژيك

افراد دچار اختلالات رشدي ( تاخير در جنبه هاي گوناگون رشد شناختي، حسي-حركتي، اجتماعي ، ارتباطي، و رشد كارهاي روزمره زندگي )

افراد دچار اختلالات و مشكلات رواني-اجتماعي

افراد دچار اختلالات ارتوپدي(بخصوص در اندام فوقاني)

افراد دچار اختلالات حركتي

افراد دچار اختلالات شناختي

افراد دچار ساير ضايعات نظير سوختگي ها ،‌قطع عضو

افراد بهنجار نيازمند اصلاح الگوي استفاده از زمان

افراد دچار ناتواني ها و معلوليت هاي گوناگون

فرايند كاردرماني:

فرايند كاردرماني شامل:

ارجاع ( و غربال گري): كه مي تواند از طريق منابع گوناگون ارجاع شامل اعضاي تيم توانبخشي، پزشك، روانشناس، مشاوران و آموزگاران مدارس وسازمان ها ي مختلف صورت پذيرد.

ارزيابي: شامل تهيه نيمرخ كاري (occupational profile) و سنجش مهارت هاي عملكرد با استفاده از ابزار گوناگون سنجش مشتمل بر مصاحبه، آزمون هاي استاندارد، پرسشنامه، فهرست ( چك ليست) وشرح حال (history) صورت مي گيرد. قابل ذكر است كه ارزيابي كاردرماني فرايندي پوياست كه طي مراحل گوناگون ارايه خدمات صورت مي گيرد.

برقراري رابطه درماني: كه چگونگي آن با توجه به يافته هاي حاصل از ارزيابي اتخاذ مي شود.

هدف گذاري: بر مبناي يافته هاي حاصل از ارزيابي ، دغدغه ها و اولويت هاي مراجع ، و در الگويي همو5را�%6مايد كه از حمايت پ‍ژوهشي برخوردار باشد.

v مداخلات كاردرماني مبتني بر بافتار (context) است. يعني لازم است كاردرمانگر جنبه هاي مختلف بافتار محيطي مراجع ( بافتارمادي، بافتار زماني، بافتار فرهنگي، بافتار اجتماعي، بافتار فردي، بافتار معنوي و بافتار مجازي) را ارزيابي و نتايج آن رابه منظر رفع موانع و تسهيل كاركرد در برنامه درماني به كار گيرد.

v مداخلات كاردرماني مراجع – محور است. به عبارتي فرايند مداخله كاردرماني در الگويي همكارانه (collaborative) با مراجع صورت مي گيرد و علايق و نيازهاي مراجع در گام به گام آن تاثير گذار است.

v مداخله و ارزيابي كاردرماني طي فرايندي پويا صورت مي پذيرد. به عبارتي طي فرايند مداخله سنجش هاي متعددي صورت پذيرفته و در نتيجه آن ممكن است برنامه درماني نيز دستخوش تغيير شود.

انواع مداخلات كاردرماني:

كاردمانگران در فرايند ارايه خدمات از انواع مداخلات زير بهره مي گيرند:

v استفاده درماني از خود (theraputic use of self) : كاردمانگر از بينش ها، مهارت ها، نگرش ها، قضاوت ها و ادراكات شخصي خود در فرايند استدلال باليني (clinical reasoning) و مداخلات درماني بهره مي گيرد.

v استفاده درماني از كارها : كاردرمانگر از حوزه هاي مختلف كار ( شامل فعاليت هاي روزمره زندگي، فعاليت هاي وسيله اي روزمره زندگي، آموزش، فعاليت هاي اوقات فراغت، استراحت، بازي، اشتغال ، و مشاركت اجتماعي) به عنوان درمان بهره مي گيرد.

v استفاده درماني از فعاليت هاي هدفمند: كاردرمانگر از فعاليت هاي هدفمند به عنوان درمان بهره مي گيرد.

v روش هاي آماده سازي (preparatory methods) : كاردرمانگر با استفاده از مدل ها و رويكردهاي گوناگون توانبخشي جهت توانمند سازي مراجعين در اجراي فعاليت ها و كارهاي روزمره زندگي بهره مي گيرد.

v فرايند مشاوره: كاردرمانگر از اين شكل غيرمستقيم مداخله در جهت ارايه خدمات بهره مي گيرد.

v فرايند آموزش: فرايندي كه طي آن دانش و اطلاعات مربوط به فعاليت ها و كارها به مراجع آموزش داده مي شود تا قادر به اجراي آن شود.

v فرايند وكالت: رابطه بين كار و عملكرد كاري سبب مي شود كه كاردرمانگران نقشي ضروري را در مراقبت اوليه بهداشتي در جهت دفاع از حقوق مراجعين براي برخورداري از فرصت اجراي كارهاي روزمره زندگي به عهده بگيرند.

تيم كاردرماني

v كاردرمانگر (occupational therapist): دانش آموخته كاردرماني در مقاطع كارشناسي و بالاتر

v دستيار كاردرماني (occupational therapy assisstant) : زير نظر متخصص كاردرماني كار مي كند و برنامه هاي درماني برنامه ريزي شده توسط كاردرمانگر را اجرا مي كند و از مدرك تحصيلي فوق ديپلم برخوردار است.( ارزيابي را تنها زير نظر متخصص كاردرماني انجام مي دهد.) قابل ذكر است كه در ايران تربيت دستيار كاردرماني در دستور كار آموزش عالي وجود ندارد.

v كمك كاردرمانگر (occupational therapy aid): امور روزمره وبرنامه هاي مدون كاردرماني را اجرا مي كند ( شامل موارد درماني نمي شود.) نظير: كمك به مراجع براي جابجايي، آماده كردن محيط درمان بر مبناي نظر متخصص كاردرماني، كمك به مراجع در استفاده از فناوري كمكي، ...

انواع نتايج حاصل از مداخلات كاردرماني:

q عملكرد كاري

q رضايت مراجع

q انطباق

q كفايت نقش

q سلامت و بهزيستي

q پيشگيري

q كيفيت زندگي

فرايند كاردرماني

حوزه هاي اصلي خدمات كاردرماني

كاردرماني كودكان(Pediatric Occupational therapy)

كاردرماني در حوزه كودكان از ديدگاهي رشدي برخودار است و فارغ از اين كه كودك از چه تشخيص باليني برخوردار است، جنبه هاي گوناكون رشد وي را اعم از رشد حسي-حركتي، رشد حركتي، رشد شناختي-ادراكي، رشد ارتباطي-اجتماعي و رشد توانمندي هاي هاي فرد در اجراي كارها و فعاليت هاي روزمره زندگي ( مثل لباس پوشيدن، غذا خوردن ، نظافت، مهارت هاي تحصيلي) آماج مداخله قرار مي دهد.

بيشترين مراجعان كاردرماني كودكان شامل افرادي دچار اختلالات رشدي، ژنتيكي و نورولوژيك گوناگون همچون اختلالات فراگير رشد ( اختلالات طيف اوتيسم)، فلج مغزي، نشانگان داون، اختلال نقص توجه همراه با بيش فعالي (ADHD) ، ديستروفي هاي عضلاني، اختلالات يادگيري، فنيل كتونوري (PKU) اختلالات تنظيمي، اختلالات يكپارچگي حسي، تشنج و صرع و ... است.

تشویق به مشارکت در فعالیت های روزمره زندگي و رشد مهارت ها با استفاده از بازي قلب خدمات كاردرماني است و یادگیری مهارت ها و رفتارهای جدید در طول فعالیت بخش حیاتی برنامه کاردرمانی با کودکان است .اختلالاتي نظير سكته مغزي، MS، پاركينسون، ضايعات نخاعي، ضربه‌مغزي، دمانس‌هاي عروقي و آلزايمر شايع‌ترين موارد ارجاع براي خدمات كاردرماني را شامل مي‌شود.

كاردرمانگران در راستاي ايفاي نقش‌خود در اين حوزه از مدل‌ها و رويكردهاي گوناگوني بهره مي‌گيرند كه رايج‌ترين آن عبارتند از:

- مدل كار انسان

- رويكرد درمان چند ـ بافتاري

- چارچوب مرجع ناتواني شناختي

- چارچوب مرجع‌زيست ـ مكانيكي

- مدل يادگيري حركتي

- مدل عصبي ـ رشدي

- مدل يكپارچگي و پردازش حسي

- مدل شخص ـ محيط ـ كار

- رويكرد رو د

- رويكرد برانستروم

-

حوزه هاي اصلي ارايه خدمات:

- صدمات عروق مغزي

- صدمات تروماي مغزي

- صدمات پيشرونده سيستم عصبي مركزي

- مشكلات بلع

- آسيب‌هاي نخاع

- ميوپاتي ها و نوروپاتي ها

- التهاب ها

- دردهاي راجعه

- 12- تومورها

- 14- عفونت HIV و ايدز

كاردرماني در اختلالات رواني اجتماعي

اشخاص دچار اختلالات رواني-اجتماعي دچار پسرفت در حوزه هاي گوناگون مهارت ها مي شوند كه ممكن است پس از بهبودي نسبي يا دائمي نيز باقي بماند. يكي از چالش هاي عمده اين گروه از اختلالات بازگشت به زندگي كارآمد اجتماعي ، مشاركت اجتماعي و ايفاي نقش هاي زندگي است.

هدف عمده كاردرماني در اختلالات رواني-اجتماعي عبارت است از بهبود توانايي مشاركت افراد دچار اين اختلالات در موقعيت هاي گوناگون زندگي از جمله محيط خانواده، محله، محيط شغلي، مدرسه، دانشگاه و ...

چه گروه هايي مي توانند از خدمات كاردرماني در حوزه رواني-اجتماعي بهره بگيرند؟

q اشخاص دچار انواع اسكيزوفرنيا

q اشخاص دچار اختلالات خلقي ( افسردگي و دو قطبي)

q اشخاص دچار دمانس

q اشخاص دچار اختلال سوء مصرف مواد

q اشخاص دچار اختلالات خوردن

q اشخاص دچار اختلالات اضطرابي

q اشخاص دچار اختلالات شخصيت

q اشخاصي كه به هر دليلي دچار محدوديت در حوزه هاي رواني-اجتماعي هستند.

كاردرمانگري كه در اين حوزه به فعاليت مي پردازد اهداف اختصاصي زير را دنبال مي كند:

- کیفیت زندگی

- توانائی تحرک در اجتماع

- بیان و برطرف نمودن نیازهاي جنسي به شیوه سالم

- برنامه ريزي و اجراي فعاليت ها ي اوقات فراغت و تفريحي

- مديريت منزل و امور مربوط به آن

- بهبود قابليت هاي آموزشي و اجراي فعاليت هاي آموزشي

- جستجو و بدست آوردن شغل و عملکرد مناسب حرفه ای

- مديريت زمان

- بهبود توانایی های کنار آمدن و مداراگری (coping skills) جهت برخورد با موقعيت هاي استرس زا

- بهبود مهارت هاي شناختي

- بهبود طرحواره و تصوير بدني ( body sheme and image)

- اصلاح و بهبود خودانگاره(self Image) و خودپنداره (self concept)

- بررسي و احياي ارزش ها و علايق

- ايفاي موثر نقش هاي زندگي ( براي مثال نقش والد، نقش همسر، نقش كارمندو ...)

- بهبود مهارت هاي اجتماعي و روابط بين فردي

مدل های مورد استفاده در کاردرمانی روانی اجتماعی:

v مدل شخص – کار – محیط

v مدل كار انسان

v مدل یکپارچگی حسی

v مدل بوم شناختی عملکرد انسان

v مدل پردازش حسی دان

v مدل توانبخشی شناختی

v مدل کانادایی عملکرد کاری

v مدل کژ کاری شناختی

v رفتار درمانی (مدل رفتاری)

v گروه درمانی و کار گروهی

كاردرماني در اختلالات ارتوپدي

عارضه هاي ارتوپديك مشتمل است بر ضايعات، بيماري ها و يا دفورميتي هاي استخوان ها، مفاصل و ساختارهاي مرتبط ( عضلات، تاندون ها، ليگامان ها، و اعصاب).

هدف كاردرماني در توانبخشي ارتوپديك عبارت است از كمك به مراجع در كسب بيشترين كاركرد در بدن و اندام ها به منظور بازگرداندن توانايي انجام فعاليت هاي روزمره زندگي

در مرحله حاد ، نقش درمانگر عبارت است از كمك به كنترل درد، تورم، التهاب، كمك به مراقبت از ناحيه ضايعه ديده، حفظ راستاي مفصل يا اندام، و بازگرداندن كاركرد ناحيه دچار ضايعه.

كاردرمانگر به مراجع آموزش مي دهد كه چگونه فعاليت ها و تكاليف زندگي روزمره خود را اجرا نمايد، بدون اين كه ناحيه دچار ضايعه تحت فشار قرار گيرد و همانطور كه بهبودي كامل مي شود، بازآموزي الگوهاي حركتي و فعاليت هاي روزمره زندگي در دستور كار قرار مي گيرد.

حوزه هاي اصلي خدمات

v كاردرماني براي اندام فوقاني

v كاردرماني به دنبال جراحي اندام فوقاني

v كاردرماني براي اندام تحتاني

v كاردرماني به دنبال جراحي اندام تحتاني

v كاردرماني در كودكان دچار ضايعات ارتوپديك

v كاردرماني به دنبال جراحي ارتوپديك كودكان

v كاردرماني در تروماي ارتوپديك

v كاردرماني در ضايعات شبكه بازويي

v كاردرماني در شكستگي هاي لگن و استابولوم

v كاردرماني در افراد دچار قطع عضو

v كاردرماني در سوختگي ها

مداخلات كاردرماني :

v حركت درماني

v فنون تطبيقي جهت ثبات وضيت

v اصلاح وضعيت خوابيدن

v فنون دستكاري دستي

v فنون كشش

v زمان بندي فعاليت ها

v مديريت استرس ( همراه با فنون آرام سازي)

v اصلاح محيط منزل

v تفريح درماني

v سنجش، تجويز و آموزش صندلي چرخدار

v توانبخشي حرفه و بازگشت به شغل

v ساخت اسپلينت

v آموزش كاركردي پس از دريافت ارتز و پروتز

v چارچوب مرجع بیومکانیک

v چارچوب مرجع رشدی

v چارچوب مرجع درمان عصبی-رشدی

v چارچوب مرجع یکپارچگی حسی

v نظریه یادگیری حرکتی

v كنترل ادم

v لغزاندن (gliding) مجزاي تاندون هاي انگشتان

v تمرين مسدود كردن ‌(blocking)

v تمرين قرار دادن (placing) و نگه داشتن (holding)

v تجويز، ساخت و ارايه اسپلينت

v درمان دستي (manual)

v آموزش ومشاوره

كاردرماني در سالمندان

سالمندان ممكن است به دليل فرايند سالخوردگي يا به دنبال بيماري، آسيب يا ضايعه دچار محدوديت هايي شوند كه موجب اشكال در انجام كارها و فعاليت هاي روزمره زندگي ، از دست رفتن استقلال و فقدان يا كمبود مشاركت آنها در موقعيت هاي گوناگون شود.

هدف عمده كاردرماني در سالمندان عبارت است از حفظ، بازگرداندن و يا بهبود عملكرد و ارتقاي سلامت ، بهزيستي و كيفيت زندگي آن ها.

برخي اهداف اختصاصي كه كاردرمانگر هنگام ارايه خدمات به سالمندان دنبال مي كند شامل موارد زير است:

v حفظ و افزايش توانايي هاي باقيمانده

v تطبيق ومناسب سازي محيط زندگي يا اشتغال( به گونه اي كه منجر به كارايي بهتر شود. )

v بهبود يا كنار آمدن با مشكلات پردازش و يكپارچگي حسي

v ارايه راهبردهاي جبراني و ترميمي جهت مشكلات شناختي ( از جمله توجه، حافظه ، حل مسئله)

v حفظ فعاليت هاي جسماني، ذهني و رواني موجود تا زمان ممكن

v كاهش استرس سالمند و مراقبين

v پيش گيري از افتادن (falling) يا زمين خوردن

v مديريت درد

v بهبود فعاليت هاي روزمره زندگي

v مديريت منزل ( خريد، تدارك غذا، مديريت بودجه، پرداخت قبوض، نظافت و ...)

v بهبود توانايي نقل مكان و جابجايي ( خواه در منزل يا اجتماع)

v ارزيابي توانايي رانندگي و بهبود آن

v آموزش برنامه ربزي و اجراي فعاليت هاي اوقات فراغت

راهبردهاي رايج كاردرماني در سالمندان:

q گروه درماني

q رويكرد تطبيقي ( تطبيق محيط، تطبيق تكاليف و فعاليت هاي)

q استفاده از وسايل و تجهيزات كمكي و تطبيقي

q برنامه هاي آموزشي و در درماني با تاكيد بر رشد مهارت هاي فرد

q رفتاردرماني

q مديريت اضطراب و استفاده از فنون آرميدگي

q آموزش مهارت هاي اجتماعي

q توانبخشي شناختي

كاردرماني علم و هنر زندگي كردن است.


برچسب‌ها: کاردرمانی
+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و چهارم اسفند ۱۳۹۱ساعت 0:40  توسط جزا مصطفی زاده  | 

کاردرمانی یکی ازرشته های مهم در حوزه توانبخشی است  (بویژه کار درمانی کودکان) که خیلی از اوقات متخصصین اطفال برای تشخیص نوع اختلال از کاردرمانگران کمک میگیرند.گاهی وقتها کودک یا شیرخواری مورد بمباران دارو یی وآزمایشگاهی قرار می گیرد ولی هنوز قادر به تشخیص نوع بیماری و اختلال ان نمی باشند زمانیکه وارد واحد کاردرمانی می شود بلافاصله کاردرمانگر حاذق نه تنها اختلال را تشخیص می دهد بلکه علت اختلال را هم می یابد بنابراین بنده لازم می دانم که کار درمانگران را در طرح غر بال گری نوزادان وارد نمایند تا علاوه بر تشخیص و درمان مشکلات بینایی و شنوایی اختلالات جسمی-حرکتی نیز مورد بررسی و درمان فوری و به موقع  قرار گیرند.

واقعا كادرمانگرها مي توانند در تشخيص بيماري به دكتر كمك قابل توجهي كنند.

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و سوم اسفند ۱۳۹۱ساعت 21:48  توسط جزا مصطفی زاده  | 

                                                                                    

 

 

 

Some babies such as cerebral palsy(different kinds)need to work with them indirectly .because most of them are crying even without hand touching(contacting)with them .i have experiences with this babies.

How can we work with these babies?

Firstly we should consult parents how to work with their babies.then for the first time doing directly movement therapy for the future session.therapist just watch the

Developmental stages-function-fine movements&…of a baby and control&monitoring of movements.some times

Therapist should be trained the correct movement or additional movements.this perieds should be continuing one or two months &after two months therapist must be assessed again(re-assessment) for progression.if progression has be done.we should train some new movements &activities with repeatation of previous movements(partlya

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

+ نوشته شده در  پنجشنبه هفدهم اسفند ۱۳۹۱ساعت 0:9  توسط جزا مصطفی زاده  | 

کاردرمانی شفای سنندج اماده همکاری در رابطه باتبادل اطلاعات علمی-صنفی و حرفه ای با همکاران کاردرمانگر -تیم توانبخشی و گروه علوم طبی میباشد.

ضمنا هر گونه نظر-توصیه-انتقاد و راه کار اصلاحی را با کمال احترام قبول می کنم.

+ نوشته شده در  چهارشنبه شانزدهم اسفند ۱۳۹۱ساعت 23:38  توسط جزا مصطفی زاده  | 

نقش کاردرمانی در توانبخشی بیماران سکته مغزی
کاردرمانی یکی از شاخه های علوم توانبخشی است که با استفاده از تمرینات و فعالیت های هدفمند برای افراد مبتلا به بیماری های نورولوژیک از جمله بیماران سکته مغزی مفید و موثر می باشد که در صورت انجام کاردرمانی به موقع و به میزان کافی، معلولیت و مشکلات ناشی از بیماری کم خواهد شد و باعث می شود بیمار توانایی و استقلال از دست رفته خود را باز یابد.
سكته مغزي يكي از اختلالات عملكردي پيچيده مي‌باشد كه با آسيب به مغز بوجود مي‌آيد و منجر به اختلال در نورون محركه فوقاني مي‌شود و سبب فلج یا ضعف در يك طرف بدن(شامل: تنه، اندامها و گاهي اوقات نيز صورت و ساختارهاي دهاني سمت مقابل نيمه آسيب ديده مغز)مي‌شود. علاوه بر فلج حركتي، يكسري از اختلالات عملكردي از جمله اختلالات حسي، اختلالات دركي،‌ نقص هاي بينايي، تغييرات شخصيتي و عقلاني و مجموعه پيچيده‌اي از اختلالات گفتاري و زباني را نیز به همراه دارد.
سکته مغزی يكي از شايعترين بيماريهاي نورولوژيكي ناتوان كننده در سنين بزرگسالي مي‌باشد و در واقع علت بستري شدن نيمي از بيماران نورولوژيك مي‌باشد.
تقریبا 50 % از کسانی که از سکته مغزی جان به در می برند دچار مشکلات و اختلالات حرکتی دائمی در زمینه حفظ تعادل در حالات و وضعیت های مختلف وعدم توانایی جهت ایستادن و راه رفتن به تنهایی و بدون کمک گرفتن از دیگران و همچنین عدم توانایی جهت انجام فعالیت های روزمره زندگی از قبیل لباس پوشیدن، غذا خوردن، حمام رفتن و ... می باشند که برای غلبه بر این مشکلات و نقایص نیازمند برنامه های توانبخشی از جمله کاردرمانی می باشند. بطوریکه، درمان های کاردرمانی این عدم استقلال و وابستگی را به حداقل می رساند. با این حال، حدود و میزانی که کاردرمانی، پیامدهای پس از سکته مغزی را بهبود می بخشد برای بیماران مختلف متفاوت می باشد.
یکی از اصول کاردرمانی بیماران سکته مغزی، انجام تمرینات کششی و تقویتی بر روی مفاصل و تاندون عضلات برای حفظ دامنه حرکتی مفاصل و کم کردن سفتی عضلات می باشد که با این کارمی توان میزان معلولیت بیماران را کم و به استقلال آنان کمک کند.
یكي دیگر از اصول مهم در کاردرمانی و اصولاً توانبخشی این بيماران تأكيد بر استفاده از سمت مبتلا می باشد. بنابراين از همان ابتدا بايد به بيمار تأكيد كرد كه سعي كند از دست و پاي سمت مبتلاي خود استفاده كند، حتي اگر اين كار با سختی و دشوار و به صورت ناشيانه انجام شود. که برای این کار، می توان مثلاً سمت سالم بیمار را مهار کرد و او را مجبور کرد که از سمت مبتلا استفاده کند. البته برای شروع این کار باید با استفاده از یکسری تکنیک های خاص کاردرمانی، سمت مبتلا را برای حرکت کردن آماده کرد. انجام این کار باید توسط یک کاردرمان صورت پذیرد و بعد از اندکی بهبودی می توان این کار را به خانواده بیمار آموزش داد.
سعی شود تمرینات کاردرمانی مبنتی بر وضعیتهای عملکردی و همسو با فعالیتهای روزمره زندگی بیمار باشد. یعنی اینکه مثلا اگر هدف ما دادن حالت ها و وضعیت های مختلف به بیمار می باشد. باید از سطوح پایین تر که نشستن می باشد شروع کنیم و بعد سراغ سطوح بالاتر یعنی دو زانو ایستادن برویم. وضعیتهای عملكردهاي روزمره شرح داده شده در بالا عبارتند از: حفظ تعادل در وضعيت نشسته، دراز كردن دست و گرفتن اشيا، برخاستن از روي صندلي، حفظ تعادل در وضعيت ايستاده و بالاخره راه رفتن. اين عملكردهاي پايه را بايد در مورد هر بيمار ارزيابي كرده و تمرينات عملكردي مناسب را با توجه به وضعيت بيمار، طراحي و اجرا كرد. در مراحل اوليه ممكن است استفاده از برخي وسايل كمكي(مثلاًواکر) بويژه در مورد راه رفتن، ضرورت پيدا كند. اصل مهم در انجام این تمرینات تکرار زیاد می باشد چون که با تکرار زیاد است که مغز می تواند تا حدودی عملکرد منطقه آسیب دیده ناشی از سکته را جبران کند.
مطلب دیگر در کاردرمانی بیماران سکته مغزی، مشارکت اطرافیان در توانبخشی بیمار است. کاردرمان باید نحوه انجام تمرینات را به اطرافیان بیمار آموزش دهد تا با این کار آنها را در درمان بیمار سهیم کند. زیرا تمرينات کاردرمانی و توانبخشي زماني موفق است كه با شدت بالا و تكرار زياد انجام شود و در این صورت است که بهبودی حاصل می شود. بر این اساس، نباید تمرینات کاردرمانی فقط مختص به زمان بستری بودن بیمار در بیمارستان باشد بلکه تمرینات باید در منزل نبز توسط کاردرمان و اطرافیان ادامه یابد.
بطور کلی کاردرمانی سبب می شود استقلال از دست رفته و همچنین عدم توانایی در انجام فعالیت های روزمره زندگی در مبتلایان به سکته مغزی ارتقا یابد و بیمار دوباره به اجتماع برگردد و این در صورتی محقق می شود که انجام و تکرار زیاد تمرينات تداوم داشته باشد.


:: موضوعات مرتبط: سکته مغزی+ نوشته شده در  چهارشنبه شانزدهم اسفند ۱۳۹۱ساعت 14:53  توسط جزا مصطفی زاده  | 

 

اتيسم چيست ؟

اتيسم نوعي اختلال رشدي است که با رفتارهاي ارتباطي و کلامي غيرطبيعي مشخص مي شود . علائم اين اختلال در سه سال اول زندگي بروز مي کند . علت اصلي اختلال ناشناخته است و در پسران شايعتر از دختران است .

وضعيت اقتصادي ، اجتماعي ، سبک زندگي و تحصيلات والدين نقشي در بروز اتيسم ندارد . اين اختلال بر رشد طبيعي مغز در حيطه تعاملات اجتماعي و مهارتهاي ارتباطي تأثير مي گذارد . کودکان و بزرگسالان مبتلا به اتيسم در ارتباط کلامي و غيرکلامي ، تعاملات اجتماعي و فعاليتهاي مربوط به بازي مشکل دارند . اين اختلال ارتباط با ديگران و دنياي خارج را براي آنان دشوار مي سازد . در بعضي موارد رفتارهاي خودآزارانه و پرخاشگري وجود دارد . در اين افراد حرکات تکراري ( دست زدن ، پريدن ) و يا مقاومت در مقابل تغيير ديده مي شود و ممکن است در حواس بينائي ، شنوائي ، لامسه ، بويايي و چشايي نيز حساسيتهاي غيرمعمول نشان دهند . هسته مرکزي مشکل در اتيسم ، اختلال در ارتباط است .

پنجاه درصد کودکان اتيستيک قادر نيستند از زبان خود به عنوان وسيله اصلي برقراري ارتباط با سايرين استفاده نمايند . عدم بکاربردن ضمير « من » از ويژگيهاي کلامي اين کودکان است . از مسايل ديگر تکلمي تکرار کلمات و جملات اطرافيان است .

انواع اختلالات نافد رشد چيست ؟

چندين اختلال در زيرگروه اختلالات نافذ رشد وجود دارد . در اختلالات نافذ رشد آسيب شديد در چندين حوزه رشدي وجود دارد . افراديکه در طبقه بندي اختلالات نافذ رشد قرار مي گيرند در برقراري ارتباط اجتماعي دچار مشکل هستند ولي شدت آن متفاوت است . نکات عمده اي که تفاوت ميان اختلالات را بيان مي کنند در زير مطرح شده است :

اختلال اتيستيک : ارتباط ، تعامل اجتماعي و بازي تخيلي بطور مشخص آسيب ديده است . علائق ، فعاليتها و رفتارهاي تکراري ديده مي شود . اختلال در سه سال اول زندگي شروع مي شود .

اختلال آسپرگر : با آسيب در تعاملات اجتماعي و وجود فعاليتها و علائق محدود مشخص مي گردد . تآخير در شروع تکلم وجود دارد ولي در حقيقت مبتلايان مشکلات تکلمي کمتري دارند . هوش معمولاً طبيعي و يا بالاتر از طبيعي است .

اختلال رت : سيرپيشرونده اي دارد که فقط در دختران ديده مي شود . در ابتدا مراحل رشد طبيعي است است ولي بعد مهارتهاي به دست آمده قبلي و توانايي استفاده هدفدار از دستها را از دست مي دهند و بجاي آن حرکات تکرار شونده دست ايجاد ميشود که بين سنين يک تا چهار سالگي شروع مي شود .

اختلال فروپاشنده دوران کودکي : رشد حداقل در دو سال اول زندگي طبيعي است . از دست دادن جدي مهارتهايي که قبلاً داشته است مشاهده ميشود .

اختلال نافذ رشد غيراختصاصي : به تنهايي علائم مشخص هيچيک از اختلالات بالا را نداشته و نمي توان آن را جزو يکي از طبقه بنديهاي فوق الذکر جاي داد .

* علت اتيسم چيست ؟

اتيسم يک ناتواني طولاني مدت است که منجر به اختلال عملکرد عصبي - رواني در فرد مي شود . گر چه اتيسم عارضه نادري است اما شيوع اتيسم حتي تا ۲۰ مورد در هر ۱۰۰۰۰ تولد زنده مي رسد . اگر چه علت اصلي کاملاً شناخته شده نمي باشد اما در سالهاي اخير تحقيقات و مطالعات زيادي در اين زمينه صورت گرفته است . تحقيقات تأکيد زيادي بر منشاء زيست شناختي و عصب شناختي در مغز دارد . در بسياري از خانواده ها سابقه اتيسم و يا اختلالات مربوط به ان وجود داشته است که مسائل مربوط به ژنتيک و ايمن شناسي در بحث سبب شناسي مطرح مي گردد . تابحال ژن خاصي که مربوط به اتيسم باشد شناخته نشده است و پژوهشگران در مورد........

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه دهم اسفند ۱۳۹۱ساعت 0:7  توسط جزا مصطفی زاده  | 

اگر مشکل بیمه کاردرمانی مرتفع نگردد اکثر مراکز کاردرمانی رو به وخامت خواهند رفت سه سال قبل این مسله باوزارت بهداشت و رفاه هماهنگی شده ولی هنوز اجرا  نکرده اند

مشکل دیگر عدم ارجاع بیمار توسط اطبای عظام می باشد ان هم  به دلیل ضعف سیستم آمو زشی دانشگاههای علوم بزشکی میباشدکه کاردرمانی را نمی شناسند

+ نوشته شده در  چهارشنبه نهم اسفند ۱۳۹۱ساعت 0:44  توسط جزا مصطفی زاده  | 

Home > College of Health Related Professions > Occupational Therapy Program

Occupational Therapy Program

Welcome

photos

The Occupational Therapy Program at SUNY Downstate Medical Center provides an exceptional graduate level education to students preparing to enter the occupational therapy profession. Watch the video to hear from students, faculty and alumni about their experiences.

Program Highlights

  • Our innovative curriculum includes didactic learning, active lab experiences, clinical field work, community practice and research opportunities.
  • The Early Intervention Specialization Program (EISP) provides scholarships and training for current SUNY Downstate occupational therapy students who seek specialized skills in providing family-centered services to infants and young children.
  • Our annual Review Course for the national certification course for occupational therapists is offered in January each year, and is open to all registrants.
  • We offer monthly Information Sessions for prospective applicants. All are welcome to register.

The program is accredited by the Accreditation Council for Occupational Therapy Education ( www.acoteonline.org ). See Accreditation page for more information.

+ نوشته شده در  سه شنبه هشتم اسفند ۱۳۹۱ساعت 0:9  توسط جزا مصطفی زاده  | 

کاردرمانی تنها رشته ی علوم توانبخشی است که در مقطع لیسانس به درمان اختلالات در حیطه ها ی جسمانی و روانی می پردازد . این رشته بعنوان یک رشته ی کل نگر ، تمامی ابعاد یک بیماری و تاثیرات جانبی آن را بر روی زندگی شخصی و اجتماعی در نظر گرفته و با ارائه تکنیک های درمانی مناسب ، ضمن در نظر گرفتن علایق وانگیزه فرد ، او را به سوی فعالیت روزانه ی مستقل سوق می دهد. متخصصان کاردرمانی با تسلط کافی بر علوم مختلف فیزیولوژیکی ،آناتومی و روانشناختی یک برنامه ی جامع درمانی را ارائه میدهند ، یعنی در کاردرمانی تمرکز درمان فقط روی بیمار نیست بلکه تمامی ابعاد زندگی فرد مورد بررسی قرار می گیرد .

تاریخچه ی کاردرمانی در جهان

در 15 مارس 1917 گروه کوچکی با این نگرش که کار می تواند نقش عمده ای در سلامت و بهداشت ایفا کند ، گرد هم آمدند و انجمن ملی پیشرفت کاردرمانی (NSPOT) را تاسیس کردند که بعدا به انجمن کاردرمانی آمریکا (AOTA) تغییر نام داد در واقع این جلسه آغاز به کار رسمی رشته ی کاردرمانی بود نام Occupational Therapy نیز توسط اولین رئیس این انجمن George Edward Barton پیشنهاد گردید.جنگ جهانی اول یکی از حوادثی بود که تئسعه ی رشته ی کاردرمانی را تحت تاثیر قرار داد.تا فبل از جنگ جهانی اول کاردرمانی بیشتر دز بیماران روانی کاربرد داشت اما با بروز جنگ و افزایش تعداد افرادی که دچار صدمات جسمی ، ناتوانی و معلولیت های ناشی از جنگ شدند ایده جدیدی بر کاردرمانی افزوده شد به صورتی که ارتش از انجمن درخواست کرد که برای سربازان آسیب دیده و معلول برنامه ی توانبخشی و بازتوانی را اجرا کنند که این نقطه ی عطفی در پیشرفت توانبخشی خصوصا کاردرمانی بود.

در سال های 1920 تا 1930 بود که استاندارد های آموزشی در کاردرمانی برای کسانی که می خواستند در این حرفه مشغول گردند توسطEleanor Clarke Slagle تدوین و به مرور کامل گردید.

تاریخچه ی کاردرمانی در ایران

در سال 1350برای اولین بار به منظور ایجاد بخش کاردرمانی در بیمارستان توانبخشی شفایحیائیان یک ارگوتراپیست (کاردرمانی) هلندی (خانم یانسن ) از طرف سازمان بهداشت جهانی در اختیار این بیمارستان قرار گرفت و با همکاری دیگر متخصصین توانبخشی شروع به ایجاد بخش کاردرمانی بیمارستان شفا نمود . و پس از آن روشن شد که برای پیشرفت کاردرمانی احتیاج به تراپیست های کاردرمانی و دیگر رشته های توانبخشی در ایران با تحصیلات در سطح لیسانس می باشد لذا به همین دلیل دانشکده ی توانبخشی و رفاه اجتماعی از مهر ماه سال 1352 در رشته های کاردرمانی ، فیزیوتراپی و گفتاردرمانی جهت تربیت کادر متخصص دانشجو پذیزفت وپس از آن دانشگاه های علوم پزشکی شهید بهشتی ، ایران و علوم بهزیستی و توانبخشی تهران شروع به پذیرش و آموزش دانشجویان در رشته ی کاردرمانی کردند و هم اکنون علاوه بر دانشگاه های فوق در دانشگاه های علوم پزشکی جندی شاپور اهواز (در سال 85) ، علوم پزشکی شیراز ، اصفهان ، تبریز و سمنان (در سال 87) و نیز همدان (در سال 88) این رشته دایر گردید.

امکان ادامه تحصیل تا مقطع دکترایPHD در ایران وجود دارد.و از سال 87-88 دانشگاه های علوم بهزیستی و توانبخشی و علوم پزشکی ایران با همکاری هم اقدام به پذیرش دانشجو در مقطع دکترای PHD رشته ی کاردرمانی کرده اند.

+ نوشته شده در  دوشنبه هفتم اسفند ۱۳۹۱ساعت 23:34  توسط جزا مصطفی زاده  | 

·         چگونگي كار با كودكان اوتيستيك در منزل

همانگونه كه مي‌دانيم "اوتيسم" اختلالي پيچيده است و درمانگري كه با كودكان اوتيستيك كار مي‌كند، بايد از علاقه، مهارت و تجربه‌اي كه لازمه كار با اين گروه از كودكان است ، برخوردار باشد، در آن صورت مي‌تواند كار با اين كودكان دشوار را به فرآيند پر‌جاذبه و لذت بخش تبديل كند.


قبل از شروع يك برنامه درماني، درمانگر با تجربه بايد به موارد زير عمل كند:

الف) ارزيابي دقيق: ارزيابي همه‌جانبه و دقيق از مشكلات كودك و شناخت واكنش‌هاي گوناگون و متغير كودك در مواجه شدن با محيط‌هاي مختلف، محرك‌هاي گوناگون، افراد غريبه و نظير اين‌ها داشته باشد.

ب) مشخص كردن اهداف درمان: هر چند ابعاد مختلف رفتاري، هيجاني، عاطفي، حسي و ادراكي كودك تحت تأثير روش‌هاي مختلف قرار مي‌گيرد، يك كار درمانگر آزموده، علاوه بر جهت‌گيري‌هاي كلي درمان بايد جهت‌گيري‌هاي خاص درمان را نيز تعيين كند.

ج) شناخت علايق كودك: شناخت علايق كودك به درمانگر كمك خواهد كرد تا به ويژه در جلسات اول تنش كمتري با كودك داشته باشد و با شروع فعاليت درمان، كودك را از فعاليت‌هاي بي‌هدف و رفتارهاي ثابت و يكنواخت به سوي فعاليت‌هاي با اراده، هدفمند و آموزنده سوق دهد.

د) ارتباط: برقراري يك رابطه مطلوب با كودك بسيار مهم است و اين ارتباط به صورت ناگهاني ايجاد نمي‌شود و مستلزم گذشت زمان و چندين جلسه كار با كودك است. از آنجا كه اين كودكان اساساً به طور غير‌كلامي ارتباط برقرار مي‌كنند،

به ويژه شروع رابطه آنها با ديگران از وجه غير‌كلامي برخوردار است و درمانگر با تجربه در اين مورد بايد دقت و نظر عميق و كافي داشته باشد و اين نوع فرصت‌ها را در جلسات اول درمان در نظر گرفته و با همان روش غير‌كلامي ارتباط برقرار كند.

ه)مشكلاتي در برقراري ارتباط : اين تصور كه كودكان اوتيستيك مشكلاتي در برقراري ارتباط با ديگران دارند، نبايد باعث شود كه درمانگر فكر كند ضرورتي براي برقراري ارتباط با كودك نيست.

و)علاقه و وابستگي: بسياري از اين كودكان به دلايل گوناگون علاقه و وابستگي به اشياء خاص نشان مي‌دهند. درمانگر نبايد در گرفتن اين اشياء و جدا كردن آن از كودك يا جايگزيني ابزار ديگري، كودك را با اضطراب و وحشت مواجه كند.

ل)برقراري ارتباط صحيح و مناسب ميان كودك و والدين در سرعت‌بخشيدن و تسهيل فرآيند درمان نقش به سزايي دارد. درمانگر همواره بايد با اجراي راهكارهاي درماني، والدين را به مشكلات كودك به ويژه نارسايي‌هاي حسي كه در بسياري از مواقع دليل ناشناخته‌اي براي بسياري از قشقرق‌ها و رفتارهاي نابهنجار كودك است، آشنا سازد.

ك)بهترين زمان براي اجراي راهكارهاي درماني، زماني است كه كودك از طريق تماس فيزيكي و يا ارتباط كلامي (صدا درآوردن با گلو، گفتن يك كلمه، گرفتن لباس يا دست درمانگر) درمانگر را مخاطب قرار مي‌دهد.

ز) كار با كودك در جلسات اول بهتر است انفرادي بوده و همه اسباب‌بازي‌هاي اتاق براي كودك قابل ديدن باشد. درمانگر بايد توجه كند كه كدام اسباب‌بازي‌ها توجه كودك را جلب مي‌كند. به هيچ وجه نبايد كودك را وادار به برقراري رابطه كرد. درمانگر مي‌تواند زمينه را براي اين امر آماده سازد. بهتر است كودك را با اسم كوچك مورد خطاب قرار داد.

درمانگر بايد تلاش كند تا به تدريج كودك را از درمان‌هاي فردي به مشاركت در گروه برساند.

ح)براي بيان پرخاشگري بايد اسباب‌بازي‌ها و يا بازي‌هايي براي كودك مهيا شود كه كودك از طريق آنها خشم خود را نشان دهد. مواردي از قبيل پاره كردن كاغذ، زدن با چكش‌هاي پلاستيكي، پرت كردن برخي وسايل كه خطري براي كودك ندارد، مي‌تواند مفيد باشد.

ت)انجام كارهايي كه از طرف بزرگسالان : با توجه به اين كه اين كودكان در انجام كارهايي كه از طرف بزرگسالان خواسته مي‌شود مقاومت مي‌كنند، والدين و مربي نبايد به طور‌مستقيم اصرار و پافشاري زيادي براي انجام كار خاص داشته باشند.

ي)درمانگر بايد بعد از اتمام هر جلسه، تكاليفي را براي كار در منزل (به وسيله والدين) ارائه كند. درمانگر بايد آشنايي كامل به اصول و برنامه‌هاي تغيير و اصلاح رفتار داشته باشد تا با اجراي هر راهكار درماني از آنها استفاده كند، زيرا ماهيت برنامه‌هاي تغيير رفتار به گونه‌اي است كه قابل پياده شدن در همه جلسات درماني با هر راهكاري است.

منبع :مهرنو

 

 

+ نوشته شده در  یکشنبه ششم اسفند ۱۳۹۱ساعت 23:38  توسط جزا مصطفی زاده  | 

 

 

 

 

هوالشافی

  

                 مرکز  کاردرما نی  شفا                                                                                                           r                                                                                                                                                   

                                           OCCUPATIONAL  THERAPY   CENTER 

                      

ارائه خدمات توانبخشی و حرکت درمانی  به  :

-1کودکان و شیرخواران:فلج مغزی شل یاسفت(CP ) اختلال تعادلی وتاخیر حرکتی-حرکت درمانی بعد از اعمال جراحی  ; اصلاح قامت(POSTURE)

  معیوب و نامناسب سر و گردن و شانه ها(ستون فقرات)

-2بزرگسالان: مشکلات حرکتی ناشی از ضربه مغزی- -    ms    سکته مغزی وضایعات نخاعی -حرکت درمانی قبل از اعمال جراحی  stretching of muscle

-3آ سیب های تاندنی و عصبی -عضلانی  (حسی- حرکتی) دستهاHANDS     . 

                                              

آدرس: سنندج -خ آبیدرجنب درمانگاه دندانپزشکی خانواده - 09183739636 کلینیک کاردرمانی شفا

+ نوشته شده در  جمعه چهارم اسفند ۱۳۹۱ساعت 0:56  توسط جزا مصطفی زاده  | 


 

 

والدین محترم:

کودکان زیر3 سال حد اکثر 20تا30 دقیقه حوصله کار وفعالیت در کلینیک را دارند لطفا با زور و اجبارکودک  را وادار به  فعالیت خارج از توان نکنید.

 

 

انجام حرکات ورزشی ودرمانی باید در قالب بازی- شوخی -خنده و فعالیتهای مورد توجه وعلاقه  کودک باشند چون کودک حرکات اجباری را قبول ندارد.

 

هر چه سن کودک پایین باشد درمان آن زودتر وروند بهبودی سریعتر انجام خواهد شد ولی هر چه سن کودک بالا تر می رود  روند بهبودی کندتر خواهد شد.

 

 


       

مثلث درمان درکاردرمانی OT treatment  triangle                    

درکاردرمانی مثلثی وجود دارد که اگردر یک راس آ ن مشکل ایجاد شود دو راس دیگر اختلال ایجاد شده ومنجر به عدم  پیشرف کارمی شود این سه راس شامل درمانگر-کودک-خانواده می باشد.درمانگر توانخواه را بر اسا س شدت ونوع مشکل ارزیابی –تشخیص وتحت درمان قرار می دهد.هر چه شدت  مشکل بیشتر باشد پیشرفت ان کندتر و کمتر است.ولی  اگر شدت مشکل کمتر باشد پیشرفت  بهتروبیشتر است به شرط انکه هر سه راس مثلث مذکور یعنی درمانگر-توانخواه-خانواده با همدیگرتعامل-همکاری-هماهنگی ورابطه خوب برقرارکنند دراین صورت ادامه جلسات در منزل مکمل درمان در کلینیک میباشد.روزی سه بارو هر بار 20تا30دقیقه کفایت می کند. در ضمن هنگام کاربا کودک کودک باید سرحال وآماده بازی باشد

 

 

کودک فقط از طریق بازی وفعالیت دوستانه ارتباط برقرار میکند و تا زمانی که با درمانگر ارتباط صمییمی و دوستانه برقرار نکرده اجازه تمرین-ورزش وحرکت را به درمان گر نمیدهد .

 

 

کاردرمانی جهت کودکان فلج مغزی:انجام حرکت درمانی  بصورت فعال وغیرفعال –ماساژ-مهاررفلکسهای اولیه وتسهیل رفلکسهای طبیعی-فعالیت درمانی-نرمش و ورزش  ویژه که همه اینها در قالب بازی وفعالیت دوستانه انجام می شوند استفاده از اسباب بازی-توپ ویژه کودکان فلج مغزی-تخته تعادل وفعالیت هدفمند وانجام تکنیکهای خاص میباشد

 

 

                                                                         

 

 

 

 

                                                                                                                   

 

 

                                                                                                                                                                                 

+ نوشته شده در  جمعه چهارم اسفند ۱۳۹۱ساعت 0:54  توسط جزا مصطفی زاده  |